بازدید ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از کارخانه شرکت بادبند

بازدید ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، آقای مهندس مس فروش و هیئت همراه از کارخانه شرکت بادبند.

امسال 16 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش صنعت کشور اختصاص یافته که تا پایان 3 ماه دوم امسال موظف به پرداخت تسهیلات به 891 واحد صنعتی واجد شرایط تسهیلات هستیم.محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعتف معدن و تجارت استان تهران که به همراه رئیس انجمن صنفی سازه های فولادی، هیات مدیره و جمعی از اعضای آن انجمن در روز چهار شنبه مورخ 95/03/12 از کارخانه شرکت های مهندسی سازه صنعت بادبند بازدید می کرد با اعلام این مطلب افزود: به منظور آگاهی از مشکلات صنعتگران کشور آشنایی آنها با آخرین وضعیت ابلاغیه ها،رویکرد های جدید دولت و نظام بانکی بازدید دوره ای از صنایع مختلف را در دستور کار خود قرار داده ایم.وی فزود:برای حل مشکلات صنعتگران کشور،کارگروهی با به نام ستاد رفع موانع و تسهیل امور واحدهای صنعتی در استان های کشور تشکیل شده که دبیر آن رئیس سازمان صنعت،معدن تجارت آن استان و رئیس آن استاندار آن استان است.وی افزود:جلسات این ستاد با حضور مسوول سازمان نظام مالیاتی کشور،نماینده سازمان تامین اجتماعی،نماینده بانک ها،رئیس سازمان شهرک های صنعتیاستان تشکیل می شود و فعالان و صنعتگران بخش خصوصی در آن جلسه به بیان مشکلات می پردازند و ستاد وظیفه پاسخگویی به مشکلات شده را دارد.