مسکونی

پروژه‌های مسکونی عمدتاً بلند مرتبه و به لحاظ سازه‌ای دارای ویژگی‎های فنی مخصوص به خود بوده که نمونه‎های آن در معرض دید همشهریان و هموطنان قرار دارد و یادآور نام بلند این شرکت می‎باشد.