پایان ۷ ماه حبس آمار مهم اقتصادی

روز گذشته مرکز آمار ایران به «حبس ۷ماهه اطلاعات مربوط به قیمت مسکن» پایان داد و با انتشار گزارش مربوط به سطح میانگین قیمت آپارتمان در شهریور امسال، چراغ یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصاد ایران را برای خانوارها و سایر بازیگران این بخش روشن کرد.

 

 هرچند آمارهای ماهانه بانک مرکزی همچنان در حبس ۸ماهه به سر می‌برد، اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در اسفند پارسال با رشد ماهانه بی‌سابقه نزدیک به ۱۴درصدی مواجه می‌شود و از حدود ۵۹میلیون به ۶۷میلیون تومان می‌رسد.

 

روند صعود تند قیمت تا پایان خرداد امسال تا سطح ۸۱میلیون تومان ادامه می‌یابد؛ اما سه ماه کاهش پی‌درپی طی تابستان، سطح قیمت را به ۷۷میلیون تومان برمی‌گرداند. میانگین وزنی قیمت البته، بیش از این است.

 

 

منبع: دنیای اقتصاد