افزایش 145 درصدی هزینه ساخت مسکن

 وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، سهم اجزای مختلف هزینه ساخت از قبیل انواع مصالح، دستمزد و بیمه کارگران ساختمانی، مالیات ساخت و مالیات ارزش افزوده، پروانه ساختمانی، هزینه‌های خدمات مهندسی و سود پیمانکار را برآورد کرده است.

 

بر این اساس، در حالی هزینه ساخت هر مترمربع (بدون احتساب قیمت زمین) ۹میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان اعلام شده است که هزینه پروانه در آن به مقدار جزئی حدود ۱۵۰‌هزار تومان به ازای هر مترمربع برآورد شده است؛ رقمی که نسبتی با هزینه‌های واقعی صدور پروانه در شهرهای بزرگ ندارد و در نتیجه هزینه ساخت برآورد شده در این گزارش به مراتب کمتر از رقم واقعی در شهرهای بزرگ و متوسط است.

 

اما از این گذشته، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ملی در تیرماه ۱۴۰۰ از سوی مقامات وزارت راه و شهرسازی معادل ۴ میلیون تومان اعلام شده بود که به این ترتیب بر اساس برآورد فعلی این وزارتخانه، هزینه مذکور ۱۴۵‌درصد نسبت به آن مقطع زمانی افزایش یافته است.

 

منبع: دنیای اقتصاد