بادبند و کاشت دانه‌های بلوط در زاگرس زیبا

زاگرس جان ایران است؛ بلوط جان زاگرس است.

 

شرکت مهندسی سازه صنعت بادبند در راستای بهبود و پرورش درختان زیبای زاگرس و نجات جانداران ساکن آن، با همیاری حامیان محیط زیست «بهشت دالاهو» اقدام به کاشت دانه‌های بلوط در زاگرس نموده است.

 

رشته کوه‌های زاگرس با سطحی حدود 5 تا 6 میلیون هکتار جنگل تقریباً وسعتی معادل 40 درصد از کل جنگل‌های ایران را به خود اختصاص داده است.

کارکرد مهم جنگل‌های بلوط زاگرس حفاظت از آب و خاک است که با توجه به غالب بودن آب و هوای خشک و نیمه خشک در کشور، از اهمیتی انکارنشدنی برخوردار است.

40 درصد از آب کشور توسط پوشش گیاهی زاگرس ذخیره و به تدریج آزاد می‌شود.

سنجاب‌های ایرانی در منطقه زاگرس از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست در رده گونه‌های حمایت شده قرار گرفته‌اند.