سالن بدنه پژو 206 کارخانه ایران خودرو

سازه های صنعتی و نیروگاهی

سالن بدنه پژو 206 کارخانه ایران خودرو

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
2600
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت ایران خودرو سازه
کارفرما

سالن بدنه پژو 206 کارخانه ایران خودرو

کارفرما
شرکت ایران خودرو سازه
مشاور
مهندسین مشاور پولاد
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
2600
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
_

ویژگی های خاص

اتصالات پیچ و مهره