بادبند و محیط زیست

این بخش مسئولیت رعایت بهداشت و حفظ محیط زیست و پیشگیری از حوادث ناشی از عدم توجه به مقررات ایمنی در فعالیت شرکت را عهده دار است.

خط مشی این شرکت در زمینه بهداشت ایمنی و محیط زیست:
شرکت بادبند خود را نسبت به رعایت مقررات ایمنی و سلامت افراد دخیل در اجرای پروژه های مختلف متعهد دانسته و تلاش در جهت کاهش خطرات کار را سر لوحه و خط مشی مدیریتی قرار داده است به طوریکه خطر های موجود در محیط کار و آسیب های وارده به محیط زیست به حداقل ممکن تقلیل یابد.

بدین منظور اقدامات زیر انجام می گردد:

1. پایبند بودن به مقررات ایمنی و بهداشت فردی و اعلام آن در هنگام استخدام و ادامه کار کارکنان

2. ایجاد انگیزه کافی در کار کنان با در اختیار قرار دادن منابع و اطلاعات لازم

3. برقراری مستمر و روزانه کلاس های آموزشی برای کارکنان به منظور رسیدن به اهدافHSE

4. ایجاد محیط کار ایمن برای کارکنان

5. تهیه گزارش از پیمانکاران جزء از فعالیت هایHSE ومنعکس نمودن آنها در جلسات کارگاهی

6. همکاری با کار فرمایان به منظور پیشبرد مقررات و استانداردهای HSE

همچنین در کارگاه های این شرکت پرسنل ایمنی و بهداشت محیط همواره حضور داشته و رعایت نکات ایمنی را نظارت و تضمین می نمایند.