ارکان جهت ساز

ارزش های بادبند
‏1‏‎- ‎مشتری مداری و ارزش آفرینی برای مشتریان
‏2‏‎- ‎احترام به سرمایه های انسانی و توسعه توانمندی آنان
‏3‏- ‎رعایت اصول ایمنی کارکنان و تأمین کنندگان شرکت
‏4‏‎-‎پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و تمرکز بر رقابتی سالم
‏5‏‎- ‎پیشگامی از طریق بکارگیری خلاقیت و نوآوری و یادگیری
‏6‏‎-‎مسئولیت پذیری و خلق آینده ای پایدار
چشم انداز ما
بادبند؛ پیشرو در "طراحی و ساخت سازه و اسکلت های سنگین و فوق سنگین فلزی" و "طراحی و ساخت و نصب ابنیه" پروژه های صنعتی و ساختمانی در بازارهای هدف داخل و خارج (خاورمیانه)
ماموریت ما
طراحی و ساخت سازه و اسکلت های سنگین و فوق سنگین فلزی و طراحی و ساخت و نصب ابنیه پروژه های صنعتی و ساختمانی