بادبند و ایمنی

این بخش مسئولیت رعایت بهداشت و حفظ محیط زیست و پیشگیری از حوادث ناشی از عدم توجه به مقررات ایمنی در فعالیت شرکت را عهده دار است.

 

خط مشی این شرکت در زمینه بهداشت ایمنی و محیط زیست:
شرکت بادبند خود را نسبت به رعایت مقررات ایمنی و سلامت افراد دخیل در اجرای پروژه های مختلف متعهد دانسته و تلاش در جهت کاهش خطرات کار را سر لوحه و خط مشی مدیریتی قرار داده است به طوری که خطرهای موجود در محیط کار و آسیب های وارده به محیط زیست به حداقل ممکن تقلیل یابد.

 

بدین منظور اقدامات زیر انجام می گردد:

  •  پایبند بودن به مقررات ایمنی و بهداشت فردی و اعلام آن در هنگام استخدام و ادامه کار کارکنان
  • ایجاد انگیزه کافی در کارکنان با در اختیار قرار دادن منابع و اطلاعات لازم
  • برقراری مستمر و روزانه کلاس های آموزشی برای کارکنان به منظور رسیدن به اهدافHSE
  • ایجاد محیط کار ایمن برای کارکنان
  • تهیه گزارش از پیمانکاران جزء از فعالیت هایHSE و منعکس نمودن آنها در جلسات کارگاهی 
  • همکاری با کارفرمایان به منظور پیشبرد مقررات و استانداردهای HSE

 

همچنین در کارگاه های این شرکت پرسنل ایمنی و بهداشت محیط همواره حضور داشته و رعایت نکات ایمنی را نظارت و تضمین می نمایند.