دستاوردها و تقدیرنامه ها

gwhynmh_slhyt_ymny_pymnkhrn_hse_19.7.jpg
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
کارفرما: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
gwhynmh_yzw_3834-22005.jpg
ایزو 2-3834
کارفرما: AQC
تندیس چهره برجسته فولادی سال 1395 هفتمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
تندیس چهره برجسته فولادی سال 1395
کارفرما: هفتمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
تقدیرنامه شرکت شهرک صنعتی تهران
تقدیرنامه
کارفرما: شرکت شهرک صنعتی تهران
تقدیر نامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقدیر نامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارفرما: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقدیرنامه چهره برجسته فولادی سال 1395 در هفتمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
تقدیرنامه چهره برجسته فولادی سال 1395
کارفرما: هفتمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
تقدیر نامه شرکت Saipem ایتالیا
تقدیر نامه شرکت Saipem ایتالیا
کارفرما: شرکت Saipem ایتالیا