مقصد صادرات فولاد ایران کجاست؟

بنا بر داده‌های گزارش  مطالعات طرح جامع فولاد کشور، بیشتر محصولات میانی زنجیره فولاد ایران در سال ۱۴۰۱ به چین و اندونزی صادر شدند و این دو کشور به ترتیب سهمی ۲۴ و ۲۲ درصدی از کل صادرات محصولات میانی از ایران داشتند.

تایلند و امارات نیز هر یک ۱۲ درصد از صادرات محصولات یادشده را به خود اختصاص دادند و  ۹ درصد از کل صادرات این محصولات در این سال به مقصد عمان از کشور خارج شد.

بخش زیادی از ۲۱ درصد باقی مانده نیز به ترکیه، غنا و عراق صادر شد.

 

مقصد بیشتر صادرات محصولات تخت فولادی امارات و عراق بودند، این دو کشور سهمی به ترتیب ۳۶ درصد و ۲۸ درصد از صادرات محصولات تخت ایران را به خود اختصاص دادند.

هشت درصد از این محصولات به افغانستان صادر شد و ۱۱ درصد به طور مشترک به بازار پاکستان و ارمنستان عرضه شد و ۱۷ درصد باقی مانده نیز به مقاصدی دیگر رفت.

 

در سال گذشته عراق مقصد ۶۰ درصد صادرات محصولات طویل فولادی کشور بود، ترکیه و ترکمنستان هر کدام سهمی هفت درصدی و ارمنستان سهمی پنج درصدی از صادرات محصولات طویل داشت.

۲۱ درصد دیگر نیز به مقاصد گرجستان، میانمار، عمان، امارات، پاکستان و نقاطی دیگر رفت.