آوار ۵ ساختمان در منطقه ۱۹ پایتخت

صبح روز یکشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲ در زمان اجرای تخریب یکی از واحدهای غیرایمن در منطقه 19 تهران خلازیر، به علت عدم رعایت نکات ایمنی از سوی ساختمان‌های همجوار این ساختمان و عدم پایداری سازه، تعداد ۵ ساختمان همجوار دچار تخریب شد.

 

با شروع عملیات آواربرداری6 نفر از زیر آوار بیرون آورده شده‌اند که 4نفر از این افراد جان خود را از دست داده‌اند.