سهم زنان از مدیریت صنعتی یک پنجم مردان است

اشکناز اورعی با بیان اینکه در حال حاضر سهم زنان در جایگاه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری حوزه صنعت بسیار اندک است، گفت: من با ارفاق می‌توانم بگویم که این سهم کمتر از یک پنجم مردان است. در بخش اشتغال هم آمار رسمی که وجود دارد نشان می‌دهد که سهم صنعت در اشتغال زنان کمی بیشتر از ۲۳ درصد است. وقتی می‌گوییم زنان باید در صنعت حضور داشته باشند، منظور این است که باید در رده‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و مدیریتی مشارکت داشته باشند. 

 

عضو کمیسیون زنان خانه صنعت و معدن همچنین به برپایی نمایشگاه زنان اثرگذار اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین نمایشگاه و کنگره بین‌المللی بسیار خوب است، اما لازم است بعد از نمایشگاه وارد فاز اجرا و عملیاتی هم بشویم و حالا که این تعداد از زنان اثرگذار در یک کنگره و نمایشگاه در کنار هم جمع شده اند، برنامه‌ریزی برای حمایت از آنان، دریافت و انتقال تجربیات آنان و سهیم کردن آنان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های حوزه صنعت هم انجام شود. 

 

منبع: ایسنا