پیشنهاد پرداخت فوق‌العاده حقوق به جای مزدمنطقه‌ای

یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد: به جای آنکه رویکرد اجرای مزد منطقه‌ای در پیش گرفته شود، در مناطق محروم و بد آب و هوا یا شرایط سخت کار با اولویت به کارگیری نیروهای بومی، فوق العاده ویژه برای نیروهای کار درنظر گرفته شود، بدون آنکه به حقوق و دستمزد خدشه‌ای وارد شود.

 

حمید نجف با تاکید بر اولویت بکارگیری نیروهای بومی در صنایع و کارخانه‌ها به جای استخدام نیرو از شهرهای دیگر، اظهار کرد:  متأسفانه می‌بینیم که بومیان مناطق نادیده گرفته می‌شوند و از شهرهای دیگر نیروی کار جذب می‌شود، در حالی که این کار باعث گسترش بیکاری در این مناطق می‌شود و افراد به ناچار برای امرار معاش و کسب درآمد و به امید استخدام به شهرهای دیگر می‌روند و بازار کار به هم می‌ریزد.

 

منبع: ایسنا