راه‌اندازی کتابخانه بادبند همزمان با هفته اهدای کتاب

شمشیرِ نجات‌بخشِ بشر «آگاهی» است.

 

در هفته اهدای کتاب تصمیم گرفتیم کتابخانه کوچک بادبند را با خریداری و اهدای تعدادی کتاب، برای همکاران، فرزندان و خانواده‌ آنها تأسیس کنیم و امیدواریم به یاری یکدیگر بتوانیم آن را گسترش دهیم.

 

راه‌اندازی این کتابخانه فرصتی را برای همکاران فراهم آورده‌ تا اگر کتابی دارند که می‌خواهند دوستانشان یا خانواده‌ آنها آن را بخوانند، به اشتراک بگذارند.

 

 به این امید که افزون بر گسترش روحیه تعامل و همدلی، گامی در راستای افزایش آگاهی یکدیگر برداریم.