برگزاری مجمع عمومی سالانه سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران

نوبت اول مجمع عمومی عادی سندیکا روز یکشنبه 18 دی ماه 1401 در محل سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با حضور کلیه اعضا برگزار شد.

 

در این جلسه، پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان، ارائه عملکرد سال 1400 و تصویب بودجه 1401، بررسی و تصویب خطمشی کلی سندیکا و سایر موضوعات مرتبط حرفهای در دستور کار قرار گرفت.

 

شرکت مهندسی سازه صنعت بادبند از سال 1387 عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران است.