برجهای مسکونی شهرک چیتگر (امام رضا) طرح برتر فولادی سال 1391 کشور

مسکونی

برجهای مسکونی شهرک چیتگر (امام رضا) طرح برتر فولادی سال 1391 کشور

مسکونی
توانمندی
40000
وزن سازه (تن)
72 ماه
زمان اجرا (ماه)
مسکن سازان بتاجا
کارفرما

برجهای مسکونی شهرک چیتگر (امام رضا) طرح برتر فولادی سال 1391 کشور

کارفرما
مسکن سازان بتاجا
مشاور
تدبیر ساحل پارس
نظارت و بازرسی
تدبیر ساحل پارس
وزن سازه (تن)
40000
زمان اجرا
72 ماه
تاریخ اجرا
1389

ویژگی های خاص

طرح برتر فولادی سال 1391 کشور
نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی: زینگ ریچ اپوکسی، سه لایه، سند بلاست SA2 2/5
کنترل کیفیتی(QC): تهیه WPS، PQR و انجام آزمایشات (N.D.T (RT، UT،PT، MT توسط شرکت بادبند
سیستم اتصالات: پیچ و مهره