برجهای مسکونی شهرک چیتگر

مسکونی

برجهای مسکونی شهرک چیتگر

مسکونی
توانمندی
40000
وزن سازه (تن)
72 ماه
زمان اجرا (ماه)
مسکن سازان بتاجا
کارفرما

برجهای مسکونی شهرک چیتگر

کارفرما
مسکن سازان بتاجا
مشاور
تدبیر ساحل پارس
نظارت و بازرسی
تدبیر ساحل پارس
وزن سازه (تن)
40000
زمان اجرا
72 ماه
تاریخ اجرا
1389

ویژگی های خاص

سیستم اتصالات: پیچ و مهره
نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی: زینگ ریچ اپوکسی، سه لایه، سند بلاست SA2 2/5
کنترل کیفیتی(QC): تهیه WPS، PQR و انجام آزمایشات (N.D.T (RT، UT،PT، MT توسط شرکت بادبند