روز ملی درختکاری و مسئولیت اجتماعی بادبند

شرکت مهندسی سازه صنعت بادبند همچون سال‌های گذشته، بنا به مسئولیت اجتماعی خود و در راستای بهبود و پرورش درختان زیبای زاگرس و نجات جانداران ساکن آن، با همیاری حامیان محیط زیست اقدام به کاشت دانه‌های بلوط در زاگرس نموده است.

 

کارکرد مهم جنگل‌های بلوط زاگرس حفاظت از آب و خاک و همچنین زیستگاه سنجاب‌های ایرانی در منطقه زاگرس است که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست در رده گونه‌های حمایت شده قرار گرفته‌اند.