سازندگان اسکلت فلزی با مشکل کمبود سوخت مواجه هستند

یکی از مشکلات اصلی، سهمیه ۶۰ لیتر ماهانه بنزین با نرخ یارانه‌ای برای هر خودرو است که کفاف تردد‌های روزانه سازندگان اسکلت فلزی از شهر تا واحد‌های صنعتی خارج از آن را نمی‌دهد، ضمن اینکه کارت‌های آزاد سوخت در جایگاه‌های فروش بنزین به حداقل رسیده و در حال جمع آوری است.

 

مشکل دیگر سازندگان اسکلت فلزی کمبود ورق فولادی به عنوان ماده اولیه است. ورق فولادی طی یک فرآیند باید از بازار بورس تأمین شود و این فرآیند توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام می‌گیرد اما آنان نمی‌توانند قرارداد جدیدی را با واحد تولیدی ورق فولادی منعقد کنند، لذا میزان ذخیره ورق فولادی آنها پس از مدتی ابطال شده و به دستشان نمی‌رسد، ضمن اینکه این میزان ذخیره هم قابل انتقال به ماه‌های بعدی نیست تا سازندگان در قرارداد‌های بعدی بتوانند به آن دست یابند.

 

همچنین ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی تکالیفی را درباره حوادث ناشی از کار ایجاده کرده که بر اساس آن هنگام بروز حادثه بین کارگر یا نیروی انسانی که سابقه بیمه بیشتری دارد با آن که سابقه کمتری دارد، تفاوت گذاشته که این موضوع یک اشکالی قانونی بوده و باید پیگیری شود.