حمایت وزیر صمت از ایجاد مرکز تست تصادف خودرو ISQI

 

 مرکز تست تصادف خودروها با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت خودروهای تولیدی کشور برای اولین بار و با سرمایه‌گذاری شرکت isqi خودروسازان را از انجام تست‌های هزینه‌بر در خارج کشور بی‌نیاز کرده و منجر به کاهش محسوس ارزبری می‌شود.

 

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه isqi نمایشگاه 1401 تحول صنعت خودرو، حمایت خود را از این پروژه به سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام کرده است. 

 

شایان ذکر است ساخت و نصب اسکلت فلزی مرکز تست تصادف ISQI را شرکت مهندسی سازه صنعت بادبند بر عهده دارد.