سازه های صنعتی و نیروگاهی

این پروژه ها شامل ساخت سالن‎های توربین گاز و بخار نیروگاه های کلاس F، کیسینگ‎های نیروگاه‎های سیکل ترکیبی و استراکچرهای شرکت‎های سنگ آهن می‎باشد.