بلوک B03 برج های مسکونی شهرک چیتگر

مسکونی

بلوک B03 برج های مسکونی شهرک چیتگر

مسکونی
توانمندی
12000 تن
وزن سازه (تن)
مؤسسه مسکن سازان بتاجا
کارفرما

بلوک B03 برج های مسکونی شهرک چیتگر

کارفرما
مؤسسه مسکن سازان بتاجا
مشاور
شرکت تدبیر ساحل پارس
نظارت و بازرسی
شرکت تدبیر ساحل پارس
وزن سازه (تن)
12000 تن
تاریح اجرا
1392

ویژگی های خاص

سیستم اتصالات: پیچ و مهره
نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی: زینک پیچ اپوکسی، سه لایه، سند بلاست SA2 1/2
کنترل کیفیتی(QC): تهیه WPS، PQR و انجام آزمایشات (N.D.T (RT، UT،PT، MT توسط شرکت بادبند