بلوک های B03,G01,G02 برجهای مسکونی شهرک چیتگر

مسکونی

بلوک های B03,G01,G02 برجهای مسکونی شهرک چیتگر

مسکونی
توانمندی
35000
وزن سازه (تن)
1390-1396
زمان اجرا (ماه)
مؤسسه مسکن سازان بتاجا
کارفرما

بلوک های B03,G01,G02 برجهای مسکونی شهرک چیتگر

کارفرما
مؤسسه مسکن سازان بتاجا
مشاور
شرکت تدبیر ساحل پارس
نظارت و بازرسی
شرکت تدبیر ساحل پارس
وزن سازه (تن)
35000
زمان اجرا
1390-1396

ویژگی های خاص

سیستم اتصالات: پیچ و مهره
نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی: زینک پیچ اپوکسی، سه لایه، سند بلاست SA2 1/2
کنترل کیفیتی(QC): تهیه WPS، PQR و انجام آزمایشات (N.D.T (RT، UT،PT، MT توسط شرکت بادبند